Tag - Transilvánie

Sedmihradsko, známé také jako Transylvánie je historická země rozkládající se v dnešním Rumunsku.