Temna slechtična s pozadím svíček a mučidel
Domů » Krvavá Alžběta Bathory

Krvavá Alžběta Bathory

Začít poslouchat

V této mrazivé epizodě našeho podcastu „Zvuky Tmy“ se ponoříme do temných hlubin historie a odhalíme příběh jedné z nejnotoričtějších postav evropské šlechty – Alžběty Báthory. Narodila se do rodu známého svou povahovou výstředností a výstřelky, a její životní cesta ji zavedla do srdce temnoty, kde vládla strach a teror.

Začneme příběhem narozením v Uhersku roku 1560 a postupně odhalíme, jak Alžběta transformovala z uherské hraběnky v sadistickou sériovou vražedkyni. Prozkoumáme její bouřlivý život plný pýchy, samolibosti a tyranských sklonů, který byl poznamenán válečným konfliktem s Turky a společenským neklidem té doby.

Alžběta Báthory, která se stala symbolem krutosti a zvrácenosti, byla obviněna z vražd stovek mladých dívek, jejichž mučení a smrt představovala děsivé tajemství schované za zdi jejího hradu. V této epizodě se dozvíte o jejích nejtemnějších praktikách – od bičování kopřivami, přes mučení žhavým železem, až po ukrutné zimní rituály.

Dále se podíváme na dramatické události, které vedly k jejímu pádu, včetně vyšetřování, které inicioval císař Matyáš II. a vedl uherský palatin Juraj Thurzo. Odhalíme, jak tato šlechtična čelila svým obviněním, jaký osud potkal její spolupachatele a jak byla Alžběta Báthory nakonec uzavřena v izolaci, aby tam strávila zbytek svých dnů.

Připojte se k nám v této temné cestě do minulosti, kde se snoubí historická fakta s tajemnými pověstmi, a odhalte pravdu o Alžbětě Báthory, ženě, která se stala legendou jako Královna temnoty.

Služba paní Zla

V hlubokých stínech středověkých lesů, kde se staré legendy proplétají s neklidným šepotem větru, leželo odlehlé panství. Bylo domovem hraběnky Elišky, ženy tak krásné, jako růže v květu, a přitom tak nemilosrdné, jako zima, která vrhá zem do mrazivého spánku.

Toto panství, obklopené hustými lesy, bylo zahaleno tajemstvím. Pověsti, které se o něm šířily, byly plné temných příběhů a zlověstných varování. Hovořilo se o stínech, které se krčí v koutech, o šeptajících hlasech, které se ozývají v chodbách starého zámku, a o hraběnce, jejíž srdce bylo stejně ledové jako její pohled.

Do tohoto zapomenutého kouta právě přijíždí Mikuláš, mladý muž , plný nadějí a očekávání. Byl nově přijatým sluhou na hraběnčině panství, vstupoval do světa, o němž neměl ani tušení. Zámek, se svými temnými chodbami a tajemnými komnatami, byl jako labyrint plný šeptajících stínů.

Mikuláš postupně zjišťuje, že na zámku se dějí nevysvětlitelné věci. Služebníci a služky, s nimiž se setkal v prvních dnech, mizeli jeden za druhým, jako by je pohltila sama zem. Nikdo o nich nechtěl mluvit, a ti, co mluvili, šeptali o zlověstných praktikách a zakázaných rituálech.

Jedné bouřlivé noci byl Mikuláš povolán do hraběnčiných komnat. Srdce mu bušilo v hrudi, když vstoupil do místnosti osvětlené pouze slabým světlem svíček. Uprostřed komnaty stála hraběnka Eliška, obklopená starobylými relikviemi a knihami plnými run a zaklínadel. V jejích očích se třpytil nezvyklý lesk, a ve vzduchu visela vůně hořících bylin a vosku.

Mikuláš, ztuhlý hrůzou, sledoval, jak hraběnka provádí rituál, jehož podstatu nebyl schopen pochopit. V tu chvíli si uvědomil, že se ocitl v samém srdci temnoty, která obklopovala toto místo. Hraběnka, kterou všichni obdivovali pro její krásu a eleganci, byla zahalena do roušky něčeho mnohem temnějšího, než si kdy dokázal představit.

V záblesku světla blesku, který rozsvítil místnost, spatřil Mikuláš na podlaze kruh z kamenů a v něm ležící postavu. Byla to mladá služka, očividně ve stavu hlubokého bezvědomí. Hraběnčin hlas byl nyní zlověstným šepotem, který se rozléhal temnými kouty komnaty, a její ruce se vznesly nad bezbrannou dívkou.

Mikuláš cítil, jak se v něm bouří strach a odpor. Nemohl stát stranou a přihlížet. Sebral veškerou svou odvahu a k hraběnce promluvil, jeho hlas byl nejistý, ale rozhodný. ‚Proč to děláte?‘ vykřikl. Hraběnka se na něj otočila, v jejím výrazu bylo překvapení, smíšené s pobavením.

Hraběnka Eliška se pomalu přiblížila k Mikulášovi, její pohled byl pronikavý a chladný. ‚Moc, mládí, krása,‘ šeptala, ‚to jsou věci, pro které se vyplatí obětovat cokoliv.‘ V tom okamžiku se dívka v kruhu z kamenů začala hýbat a otevřela oči, plné strachu a bolesti.

Mikuláš, bezmocný svědek tohoto rituálu, si uvědomil, že hraběnka je ochotna obětovat nejen služebnictvo, ale i část sebe sama, aby si zachovala to, co považovala za nejdůležitější. V tu chvíli se rozhodl, že musí jednat, aby zastavil toto zlo.

A tak, srdce bijící divoce strachem a odhodláním, Mikuláš se chopil kovového svícnu a rozmáchl se proti hraběnce. Ale než mohl zasáhnout, místnost zalila oslepující záře a hřmění, a vše se ponořilo do temnoty.

Když se Mikuláš vzpamatoval z nečekaného záblesku, probudil se na podlaze, svícen pevně svíral v ruce. Hraběnka stála nad ním, její tvář byla nyní temným odrazem hněvu a zrady. ‚Málo jsi toho pochopil, mladíčku,‘ sykla na něj, její hlas byl jako ledový vítr.

Mikuláš se snažil postavit, ale hraběnčina moc byla příliš silná. Cítil, jak se zámek kolem nich začíná otřásat a měnit. Stěny komnaty se rozpouštěly do tmy a vzdálené stíny začaly nabývat podoby neznámých, hrozivých tvorů.

V tomto okamžiku se stalo něco nečekaného. Dívka v kruhu, která až do teď ležela bezvládně, se náhle zvedla. Její oči zářily jasným světlem. ‚Dost,‘ pronese jasným, silným hlasem. ‚Tvé řádění končí.‘

Stíny a démoni, kteří se začali zhmotňovat v komnatě, ustoupili zpět do temnoty, jako by je její slova spálila. Hraběnka, nyní odhalená a bezbranná, se zhroutila na podlahu, její křik utichl do slabého sténání.

Dívka, stojící v centru dění, se obrátila k Mikulášovi. ‚Jsem duch pravé hraběnky Elišky,‘ prozradila, ‚a ty jsi mě osvobodil od této démonické napodobeniny.‘ Mikuláš, stále v šoku, sledoval, jak duch pravé hraběnky pomalu mizí, zanechávaje za sebou světlo a klid.

Když se Mikuláš vrátil do reality zámku, bylo vše jinak. Zlo bylo přemoženo, a stíny, které se kdysi plížily po chodbách, byly nyní jen vzpomínkou. Mikuláš, nyní svobodný od hraběnčina stínu, opustil zámek, pevně rozhodnutý žít život plný světla a naděje.

Jak Mikuláš opouštěl zámek, cítil jako by mu z hrudi spadl těžký kámen. Sluneční světlo, které prosvítalo skrze koruny stromů, bylo jasnější než kdykoliv předtím. Avšak při pohledu zpět na zámek, zahlédl v okně postavu.

Byla to hraběnka Eliška. Stála tam, s úsměvem, který byl stejně tajemný jako vždy. Mikuláš zamrznul na místě, nevěřícně zírajíc na její postavu. ‚Ale jak?‘ šeptal pro sebe. Nebyla to démonická napodobenina, kterou považoval za skutečnou hraběnku?

Vtom se mu vrátila vzpomínka na slova ducha pravé hraběnky. ‚Osvobodil jsi mě.‘ Ale co když to, co osvobodil, nebyl duch hraběnky, ale něco mnohem temnějšího? Co když byla pravá hraběnka Eliška stále uvězněná a to, co bylo osvobozeno, byla skutečná démonická entita?

Mikuláš, se otočil a se srdcem plným hrůzy utíkal pryč z lesa, zatímco v dálce se ozýval smích, který byl stejně ledový jako hlas hraběnky Elišky. Uvědomil si, že se stal nevědomým nástrojem k uvolnění skutečného zla, zatímco pravá hraběnka byla stále uvězněná v temnotě svého vlastního zámku.