Není Santa jako Santa
Domů » Vánoční speciál

Vánoční speciál

Začít poslouchat

Ponořte se do dvou mrazivých příběhů, kde Vánoce dostávají temný nádech:

„Zastavený Čas“: Stella zažívá nevysvětlitelné zastavení času v jejím městě. Vánoční veselí ustoupí nekonečné temné noci. Připojte se k jejímu dobrodružství plnému nadpřirozených záhad a objevte, co skrývá zastavený čas.

„Santa Trestající Stín“: Dr. Mark se setkává s Johnem, pacientem s neklidným příběhem o strašlivé entitě, která se tváří jako Santa. Když se Dr. Markovo skeptické přesvědčení začne otřásat, zažije Štědrý večer jako noční můru.

Oba příběhy vás vtáhnou do světa, kde se mísí realita s hororem, a kde se Vánoce mění v něco, co je daleko od tradiční pohody.

Zastavený čas

Stella pečlivě rovnala poslední ozdoby na vánočním stromečku, když si všimla, že se z venku neozývá žádný ruch. Přitom byly Vánoce, ulice města měly být plné veselí a oslav. Místo toho zavládlo ticho, které bylo téměř hmatatelné. Hodiny na stěně tikaly, ale zdálo se, že čas neubíhá, jako by se zastavil.

Pohled z okna ukázal, že město je ponořené do nečekané tmy, i když měly být ulice osvětlené vánočními světly. Stella cítila, že něco není v pořádku. Každý rok byly Vánoce časem radosti a setkání s rodinou, ale letos to bylo jinak. Atmosféra byla napjatá, plná očekávání a tajemna.

Stella se rozhodla, že se jde podívat ven, aby zjistila, co se děje. V domě bylo ticho, a když vyšla na ulici, uvědomila si, že je osamělá. Světla na ulicích byla zhasnutá, a i když byl teprve večer, působilo to, jako by byla hluboká noc.

Zvědavost ji táhla dál, a tak se vydala k sousedním domům, aby zjistila, zda i ostatní pocítili stejnou záhadu. Když zaklepala na dveře svého souseda, pana Emerse, otevřely se pomalu. Pan Emers vypadal stejně zmateně jako ona.

„Stella, cítíš to také?“ zeptal se s výrazem údivu a obavy.

„Ano, zdá se, že čas se jaksi zastavil. Podívejte se, venku je úplně tma a hodiny na stěně už hodinu ukazují stejný čas,“ odpověděla Stella.

Společně se rozhodli, že se pokusí zjistit, co se děje. Když procházeli ulicemi, všimli si, že nejsou sami. Další sousedé vycházeli ven, zmateně hledajíce odpovědi na otázku, proč se zdá, že se Vánoce proměnily v nekonečný večer.

Stella a pan Emers si všimli, že se hodiny ve městě také zastavily, a všude kolem panovala neobvyklá tma. Dokonce i měsíc na obloze se zdál být nehybný. Vzduch byl plný nevysvětlitelného napětí, které zesilovalo pocit, že se chystá něco velkého.

Když se rozhodli vrátit domů, aby se připravili na další kroky, Stella si všimla, že se vzdáleně ozývá zvuk zvonů. Byl to zvuk, který by normálně očekávala na Štědrý večer, ale nyní zněl spíše jako varování než jako zvěstovatel radostných Vánoc.

Stella se cítila, jako by byla součástí něčeho většího, něčeho, co přesahovalo její porozumění. A tak začala první kapitola jejího neobvyklého vánočního dobrodružství, které mělo odhalit tajemství zastaveného času a nekonečné noci, která se snesla na svět.

Tajemné stíny ulic
Tajemné stíny ulic

Stella spolu se skupinou odvážných sousedů vyšla do tichých ulic, jejichž kroky ozvěnou narušovaly neklidné ticho. Noc byla chladnější než kterýkoliv Štědrý večer, na který si pamatovali, a tma zdánlivě pohlcovala slabé světlo z jejich baterek.

Pohybujíc se prázdnými ulicemi, Stella pocítila stoupající strach. Obvyklé vánoční období viselo bez života a radostné koledy byly nahrazeny strašidelným tichem. Bylo to, jako by byl celý svět pozastaven v čase.

V tu chvíli se , skrze závoj temnoty, objevily stínové postavy. Nejprve se zdálo, že jsou to pouze stíny stromů, ale pak se začaly hýbat. Pohybovaly se s nimi, němé a neuchopitelné, jako by byly duchy lidí uvězněných v zastaveném čase.

Stella cítila, jak se jí hrůza plíží po zádech. Tyto postavy vypadaly ztraceně, rozplývaly se ve tmě, a přesto byly zřetelně přítomné. Skupina ztuhla v nejistotě, nevěda, zda mají tyto stíny přátelské úmysly, či jsou nositeli nějakého nebezpečí.

Stella se odhodlala a promluvila do ticha: „Kdo jste?“ Její hlas se rozezněl prázdnými ulicemi, ale odpověď nepřicházela. Místo toho se stínové postavy zastavily a zdálo se, jako by je její slova nějak zasáhla.

V té chvíli jeden ze sousedů, Mark, zašeptal: „Podívejte se , všichni. Ty hodiny v okně… stojí. Ale nejen to, ukazuji stejný čas, které jsme viděli ve svých domech.“ Jeho slova přinesla záhadný pocit propojení.

Stella a ostatní si uvědomili, že tyto stíny jsou možná duchové lidí uvězněných v jednom okamžiku, stejně jako oni. A v tu chvíli se objevila myšlenka, která je přivedla k ještě většímu strachu – co když za to může Santa Klaus? Co když použil nějaké kouzlo, aby udržel svět v nekonečném Štědrém večeru?

Stella se obrátila k ostatním: „Musíme najít Santu. Musíme zjistit, co se děje. Toto není normální Štědrý večer.“ S tímto odhodláním se skupina rozhodla pokračovat ve svém pátrání, ačkoli byli plni obav a nevěděli, co je čeká v temných a tichých ulicích města.

Přes svou rostoucí úzkost a strach, Stella a její společníci byli rozhodnuti rozkrýt tajemství této nekonečné noci a čelit tomu, co by mohlo být jejich největším strachem.

Stella a její skupina, vedená panem Emersem, dorazili k okázalým branám, které označovaly vstup do Santova sídla. Budova byla impozantní, s věžemi, které se tyčily do temného nebe, a okny, z nichž vyzařovalo matné světlo. Atmosféra byla těžká od očekávání a napětí vrcholilo.

Když vstoupili dovnitř, byli ohromeni nádherou a rozsahem Santova sídla. Avšak přepychové dekorace byly ve stínu strážců, kteří se jevili jako bytosti jiného světa, s očima, které hořely neobvyklou září.

Stella se cítila nepříjemně, jak se procházela dlážděnými chodbami, které odrážely jejich kroky s nepřirozenou ozvěnou. Konečně se dostali do centrální haly, kde na trůnu seděl Santa Klaus, ne jako veselý starý muž, ale jako vážná postava, obklopená temnotou a tajemstvím.

Santa povstal a jeho hlas zněl vážně: „Vítejte, cestovatelé zastaveného času. Přišli jste hledat odpovědi a já vám je poskytnu. Jsem strážcem brány do temné dimenze, odkud unikly bytosti, které manipulují s časem.“

Skupina vyměnila nejisté pohledy, zatímco Stella se odvážila položit otázku: „Proč? Proč jste to udělal? Proč jste nás uvěznil v nekonečném Štědrém večeru?“

Santa si sedl zpět na svůj trůn a odpověděl: „Nechtěl jsem to. Tyto bytosti unikly a já se snažím opravit to, co se stalo. Ale vaše přítomnost zde vše mění.“

V tom okamžiku Stella pocítila, jak se v ní probouzí zvláštní síla. Byla to schopnost, kterou nikdy předtím necítila – schopnost cítit a ovlivňovat čas. Bylo to, jako by jí Santovo přiznání odemklo něco hluboko uvnitř ní.

„Santo,“ řekla Stella, její hlas opevněný nově nalezenou mocí, „já mohu pomoci. Cítím, že mohu ovlivnit čas, mohu vrátit věci do normálu.“

Santa se na ni upřeně podíval, jeho oči se rozsvítily překvapením. „To je nemožné,“ řekl. „Ale pokud je to pravda, možná existuje šance, jak tyto bytosti zastavit a vrátit čas do normálu.“

Pan Emers a ostatní členové skupiny sledovali, jak Stella přistoupila k Santovi. Kolem ní se vytvořila aura, která svítila nejasným světlem. Santa se zvedl ze svého trůnu a řekl: „Pak pojďme, máme málo času, abychom napravili, co bylo způsobeno.“

Stella, nyní s nově objevenými schopnostmi, vedla skupinu hlouběji do sídla, kde se skrývala brána do temné dimenze. Napětí a strach byly nahrazeny odhodláním a nadějí, že mohou opravit chaos, který byl způsobený, a vrátit svět zpět do jeho správného časového toku.

Stella, obklopena svými společníky, stála před záhadnou bránou do temné dimenze. Její nově objevené schopnosti cítit a ovlivňovat čas pulsovaly v jejím těle. S odhodláním v srdci se soustředila a vyslala svou energii směrem k bytostem, které způsobily zastavení času.

Kolem brány se vznášela tajemná aura, a když Stella používala své síly, brána se začala zavírat. Bytosti z temné dimenze vydávaly pronikavé výkřiky, když byly vtahovány zpět do svého světa. Vzápětí se brána zavřela s ohlušujícím hřmotem, a Stella cítila, jak se její schopnosti ztrácejí stejně rychle, jak se objevily.

Stella v souboji s casem a podivnými bytostmi
Stella v souboji s casem a podivnými bytostmi

V tu chvíli se vše změnilo. Ulice osvětlila vánoční světla, lidé se objevili na ulicích, smějící se a zpívající koledy. Čas se obnovil, ale Stella pocítila, jak se svět kolem ní začíná rozmazávat a měnit.

Najednou se ocitla ve svém dětském pokoji, obklopena vánoční výzdobou a dárky. Bylo to, jako by se vrátila v čase. Mladá Stella vstala z postele, zmatená a nejistá. Všechno kolem ní bylo přesně tak, jak si pamatovala z dětství, ale vzpomínky na její nedávné dobrodružství byly stále živé.

Srdce jí bušilo, když se snažila pochopit, co se stalo. Byl to jen sen? Nebo se něco zvláštního opravdu stalo?

Při hledání odpovědí nalezla Stella pod stromečkem dopis. Byl od Santy a na obálce bylo její jméno. Opatrně ho otevřela a začala číst. Slova v dopise byla překvapivá – Santa jí děkoval za její odvahu a pomoc při zachraňování času. V dopise byly detaily, které přesně odpovídaly jejím vzpomínkám.

Stella stála uprostřed svého dětského pokoje, s dopisem v ruce, a pocítila směsici úlevy a zmatení. Dopis byl důkazem, že její zážitky nebyly jen snem. Něco neuvěřitelného se toho Štědrého večera opravdu stalo , a ona byla klíčovou postavou v této neuvěřitelné události.

Byla to noc plná zázraků a tajemství, noc, kdy se čas na chvíli zastavil a Stella prožila dobrodružství, na které nikdy nezapomněla.

Trestající Stín

V psychiatrickém oddělení nemocnice, pracoval, byl Dr. Mark známý svou pečlivostí a soucitem. Vánoce se blížily, ale na oddělení bylo cítit jen tíživé ticho a melancholie. Pacienti byli zanořeni do svých vlastních světů bolesti a zmatku, odděleni zcela od radostné vánoční atmosféry, která panuje venku. Dr. Mark se připravoval na další kontrolu, když ho sestra upozornila na nového pacienta, sedmnáctiletého Johna.

John byl hubený kluk s bledou tváří a nepřítomným pohledem. Seděl sklíčeně, když do místnosti vešel Dr. Mark. Po krátkých úvodních slovech začal John vyprávět svůj příběh. Jeho slova byla sotva slyšet, ale to, co řekl, bylo tak bizarní, že Dr. Mark nemohl než s napětím naslouchat .

John začal líčit, jak se loni na Štědrý večer probudil uprostřed noci. Měl v úmyslu si v noci tajně rozbalit dárky, ale když se plížil k vánočnímu stromku, spatřil postavu, kterou považoval za Santu. Ale to, co viděl, nebyl veselý starý muž v červeném kabátu. Místo toho před ním stál vysoký, kostnatý tvor s dlouhými, štíhlými prsty a nekonečným, temným pohledem. Johniva duše se chvěla hrůzou, když si uvědomil, že před ním nestojí Santa, ale něco mnohem strašnějšího.

Tvář této bytosti byla proměnlivá, jakoby se měnila s každým Johnovým mrknutím. Občas se zdálo, že má obličej starého obyčejného muže, pak zase obličej něčeho, co se nedalo popsat slovy. John pokračoval ve vyprávění, o tom jak se od té noci začal cítit pronásledován. Slyšel hlasy, které mu šeptaly hrozné věci, plné nenávisti a zoufalství. Byly to, podle jeho slov, hlasy jiných zlobivých dětí, které Santa potrestal.

Dr. Mark si dělal poznámky, ale v hloubi duše cítil, že to, co slyší, přesahuje hranice uvěřitelného vyprávění a považoval to za další výplody fantazie jednoho z dalších pacientů. John popsal i specifické zvuky, které Santa vydával – hluboké, chraplavé zvuky, jako by mluvil jazykem, který nebyl určen lidskému uchu. V tu chvíli Dr. Mark znovu pocítil mráz, který mu přeběhl po zádech, ale rychle se vzpamatoval.

Kostnatá postava
Kostnatá postava

Rozhovor končil.Ale John, v jehož očích se skrýval starch, položil Dr. Markovi otázku, zda věří na existenci skutečného Santy. Dr. Mark se pokusil Johna uklidnit, a řekl mu, že to, co zažívá, jsou pravděpodobně halucinace způsobené jeho stavem. Ale v hloubi své mysli, Dr. Mark cítil zvláštní neklid.

Dr. Mark odešel z místnosti, zatímco John seděl na posteli, s pohledem upřeným na prázdnou stěnu, jako by viděl něco, co je pro ostatní neviditelné. Dr. Mark v duchu přemítal , že je to jen další tragický případ, ale v tu noc, když se chystal jít spát, nemohl se zbavit pocitu, že něco není v pořádku.

V následujících dnech se Mark nemohl zbavit myšlenek na Johnův příběh. Přemítal o tom ve dne i v noci, přestože si sám sobě opakoval, že je to jen výplod Johnovi nemocné mysli. Zatímco se snažil najít vědecké vysvětlení pro Johnovy halucinace, začal věnovat více času studiu psychologických teorií a historických záznamů o schizofrenii a jiných mentálních poruchách.

John, mezitím, procházel intenzivní terapií. Ale místo zlepšení se zdálo, že jeho stav se zhoršuje. Jeho halucinace se stávaly intenzivnějšími a více znepokojujícími. John začal mluvit o tom, jak ho hlasy nutí dělat ošklivé věci, a že Santa je stále blíž.

Vánoční večer nadešel a Mark byl doma sám. Zatímco seděl v obývacím pokoji, obklopen tichem a polotmou, z chodby se začaly linout podivné zvuky. Byly to štiplavé, chraplavé zvuky, které neodbytně připomínaly Johnův popis Santy. Nejdřív je přičítal větru nebo starému domu, ale zvuky se stupňovaly a stávaly se více a více pronikavými.

Nervózně vstal a procházel dům, snažil se najít původ zvuku. Nakonec došel do své knihovny, kde jeho pohled padl na starou, zaprášenou knihu. Otevřel ji a našel kapitolu o starověkých entitách a mýtech. Jeho mysl byla přitahována k jednomu konkrétnímu záznamu o entitě známé jako „Trestající Stín“, bytosti, která prý lovila duše na Štědrý večer. Popis byl až příliš podobný tomu, co mu John řekl.

Mark cítil, jak mu běhá mráz po zádech. Přemýšlel, zda je možné, že John nějakým způsobem narazil na podobné příběhy a jeho nemocná mysl je transformovala do jeho halucinací. Ale v hloubi své duše cítil, že je tu možná něco víc.

Mark zavřel knihu a pokoušel se přesvědčit sám sebe, že to všechno jsou jen náhody a imaginace. Ale když se chystal jít do postele, uslyšel zvuky znovu, tentokrát silnější a blíže, jako by byly přímo v domě.

Štědrý večer se pro Dr.Marka změnil v noční můru . Zvuky, které slyšel v domě, nebylo nyní možné ignorovat. Byly hluboké a chraplavé, připomínaly zlověstné funění, které postupně sílilo. Dr. Mark se s bušícím srdcem zcela pohlceny strachem, odhodlal zvuky sledovat. Jeho kroky ho neodvratně vedly do sklepa, kde se atmosféra zdála být ještě těžší a chladnější.

Děsivá postava vypadající jako Santa ve sklepě
Děsivá postava vypadající jako Santa ve sklepě

Ve sklepě byla tma, kterou prorazil jen slabý průsvit měsíce skrze malé okénko. Když se Dr. Mark rozhlížel, jeho oči spatřily postavu stojící v koutě. Byla to figura, která se tvářila jako Santa, ale byla na hony vzdálená od veselého starce z televizních reklam. Tento Santa měl obličej bledý jako smrt, oči temné a prázdné, ústa šklebící se v zlověstném úsměvu. Dr. Mark cítil, jak mu krev pomalu tuhne v žilách.

Santa, nebo lépe řečeno entita, kterou John popisoval, pomalu kráčela k Dr. Markovi. Každý její krok byl doprovázen zvukem, který připomínal skřípání starého dřeva. Dr. Mark chtěl utéct, ale jeho nohy mu odmítaly sloužit . Byl paralyzován hrůzou.

Entita začala promlouvat, její hlas zněl jako echo z jiného světa. Mluvila o hříchu, jehož se Dr. Mark dopustil v mládí, o chybách a omylech, na které už dávno zapomněl. Každé slovo bylo jako bodnutí ledově studeným nožem , přímo do jeho srdce.

Dr. Mark se snažil vzpomenout na všechno dobré, co v životě udělal, ale v tu chvíli to bylo marné. Entita se na něj vrhla s neuvěřitelnou rychlostí, její dlouhé, kostnaté prsty se natahovaly k jeho krku. V poslední chvíli se Dr. Mark snažil utéct, ale uklouzl a upadl. Když se vzpamatovával, uvědomil si, že je v rohu sklepa, bez možnosti úniku.

Entita stála před ním, a její prázdný pohled byl plný slibu věčného utrpení. Dr. Mark věděl, že jeho čas se naplnil. V posledních chvílích jeho života, když se k němu entita skláněla , si uvědomil, že Johnova varování byla pravdivá. Přišel čas platit za své hříchy.