Desivy duch zeny sledujici poklidne spici par v posteli
Domů » Dům ve Fall River

Dům ve Fall River

Začít poslouchat

Ve 14. epizodě našeho podcastu „Zvuky Tmy“ se ponoříme do temných koutů historie a paranormálních jevů, které obklopují znepokojivý příběh vražedného domu ve Fall River. Nacházející se asi 80 km jižně od Bostonu v Massachusetts, tento dům ukrývá strašidelný příběh vraždy Andrewa Bordena a jeho manželky Abby Grayové, kteří byli oba ubiti sekerou – zločin, pro který byla obviněna jejich vlastní dcera, Lizzie Bordenová.

V této epizodě vás provedeme temnými chodbami tohoto domu, kde se děsivá realita prolíná s pověstmi a mýty. Zjistíte více o tragickém životě Lizzie Bordenové, od jejího skromného náboženského výchovy až po rodinné konflikty, které vyvrcholily v jednu z nejzáhadnějších nevyřešených vražd 19. století.

Náš podcast však nejen přináší historické detaily, ale také vás zavede do současnosti, kde se dům ve Fall River proměnil v penzion. Hosté zde prožívají nevysvětlitelné zážitky – od vidění postav, které zmizí, po pocity někoho sedícího na jejich posteli v noci. Někteří dokonce tvrdí, že viděli ducha Abby Grayové, bloudícího domem jako by byla uvězněná v časové smyčce.

K tomu všemu přidáme ještě jednu ze našich znepokojivých úvodních povídek, inspirovanou temnými událostmi v tomto domě. Příběh o dvou sestrách, bohatém továrníkovi a temném paktu sektou, který se odehrává ve stejném časovém období jako skutečný případ, dodává našemu vyprávění ještě větší hloubku.

Připojte se k nám v této epizodě, kde se skutečnost mísí s fikcí, historie s hororem, a kde si klade otázku: Co se stane, když temné tajemství minulosti stále pronásledují přítomnost? Poslouchejte „Zvuky Tmy“, kde každý šepot může skrývat příběh, který vás nenechá spát.

Temný pakt

V srdci Londýna, na konci 19. století, stojí majestátní dům, kde žije rodina Hawthornových. Dvě sestry, Elsie a Anna, jsou jako den a noc. Elsie je odvážná a nebojácná, zatímco Anna je tichá a věčně zamyšlená. Obě dvě dívky , jsou ovládány přísným otcem, bohatým továrníkem, který v důsledku nátlaku ze strany své druhé ženy, jejich nevlastní matky, je na dívky velmi tvrdý.

Jednoho podzimního večera, když dům pohltily stíny a jediným zdrojem světla byly svíčky, se sestry tajně setkaly ve svém pokoji. „Musíme něco udělat,“ šeptala Elsie, její oči zářily odhodláním. „Nemůžeme nechat, aby nás ta žena dál trápila.“

Anna, která se obvykle držela v pozadí, souhlasila. „Ale co můžeme dělat? Otec nás nikdy nepodpoří.“

V tom vstoupila do jejich pokoje služebná Tess, žena středního věku s hlubokou zálibou v okultismu, které se věnovala v tajnosti. „Možná mám řešení,“ řekla tajemně.

Následujícího večera zavedla Tess sestry do temných uliček města, když došly k malému, nenápadnému obchodu. Uvnitř se nacházelo vše od starodávných knih až po záhadné artefakty.

„Dobrý večer, Tess,“ přivítal je podivný muž s hlubokým hlasem. Byl to Blackwood, majitel obchodu a Tessin známý. Jeho pronikavé oči okamžitě zachytily pohled obou dívek.

„Máte problém, který potřebuje… zvláštní řešení,“ řekl Blackwood, jakoby četl jejich myšlenky.

Elsie, bez váhání, vysvětlila jejich situaci. Blackwood pozorně naslouchal a pak řekl: „Existuje způsob, jak vaší nevlastní matce ukončit její trápení… a vaše také.“

Vydal jim malý balíček. „Je to jed,“ vysvětlil. „Není potřeba mnoho, jen několik kapek do jídla a bude to vypadat jako přirozená smrt.“

Sestry se vrátily domů s pečlivě schovaným balíčkem. Naplánovaly, že otráví jídlo při nadcházející večeři.

Večeře byla tichá, napjatá atmosféra visela ve vzduchu. Když služebnictvo podávalo jídlo, Elsie rychle přidala jed do pokrmu určeného pro jejich nevlastní matku. Co však nezaznamenala, bylo, že stejný pokrm byl podán i jejich otci.

Později té noci, když dům opět pohltila tma a vše ztichlo, Elsie a Anna ležely ve svých postelích, napjatě naslouchající jakémukoli zvuku. Ale místo očekávaného výkřiku nebo náhlého hluku přišlo jen hrobové ticho.

Obě sestry bílé jako stěny z nervozity ,slyší kroky na chodbě, které se zastavují před jejich dveřmi. Dveře se pomalu otevírají a do pokoje vstupuje jejich otec, jeho tvář vyjadřuje směsici bolesti a zmatku. „Děvčata, co se stalo?“ zašeptá slabě, než se zhroutí na podlahu.

Ve stínech londýnského ranního světla, Elsie a Anna, stály u postele svého otce, který byl nyní vážně nemocný kvůli náhodnému požití jedu. Jejich nevlastní matka, podezřívavá a plná hněvu, byla nyní k oběma sestrám ještě více pozorná, její pohledy byly plné nedůvěry.

Zoufalé a cítící se zrazené osudem, se sestry rozhodly znovu navštívit Blackwooda. Večerní město bylo pokryté mlhou, která přidávala na tajemnosti jejich cesty. Když vstoupily do obchodu, Blackwood je již čekal, jakoby tušil jejich příchod.

„Potřebujeme vaši pomoc,“ řekla Elsie bez okolků. „Naše situace se zhoršila.“

Blackwood, s tajemným úsměvem, pozval dívky dozadu do místnosti plné okultních symbolů a starodávných textů. „Mám pro vás jiné řešení,“ řekl. „Ale vyžaduje to větší odhodlání.“

Nabídl jim smlouvu. „Tento pakt zajistí, že se vaší nevlastní matky zbavíte jednou provždy. Ale pamatujte, každý pakt má svou cenu.“

Elsie, přestože se jí motalo hlavou varování, přesto podepsala. Anna, váhavější, nakonec učinila totéž. V okamžiku, kdy inkoust na papíru zaschl , se v místnosti rozhostila tísnivá atmosféra.

Po návratu domů se Elsie začala chovat podivně. Její oči byly plné hněvu a v jejím chování byla cítit agrese. Anna si této změny všimla a cítila se ztracená a bezradná.

Dny plynuly a otec dívek se zotavoval, ale vztah mezi sestrami a jejich nevlastní matkou se stal ještě více napjatým. Každé slovo, každý pohled byl plný vzájemné nenávisti.

Jedné noci, když Anna nemohla spát, šla za Tess, která ji naslouchala se smutkem v očích. „Co jsme to udělaly?“ zeptala se Anna, slzy jí stékaly po tváři.

Znepokojená Tess, ji řekla: „Někdy, když se pakt s temnotou uzavře, je jediné řešení oběť. Obětování jedné z vás by mohlo zvrátit to, co bylo učiněno.“

Zlomená a zoufalá Anna, odcházela od Tess s těžkým srdcem. V hlavě se jí honily myšlenky na obětování – měla by to být ona nebo Elsie?

Při návratu do svého pokoje Anna, ztracená ve svých myšlenkách, zahlédne Elsie , jak stojí v tmavém koutě jejich společného pokoje. Elsie ji pozoruje s nepřirozeným, temným výrazem v očích, který Annu naplní strachem a předtuchou blížícího se nebezpečí.

Tma pokrývala město, když se v domě Hawthornových odehrávala tragédie. Elsie, jejíž mysl byla zatemněna démonickým vlivem, se pohybovala chodbami domu jako stín. V očích jí planula zuřivost a její srdce bylo plné nenávisti.

Její první cíl byla nevlastní matka, která spala v hlubokým spánkem. Elsie se k ní tiše přiblížila, se sekerou v ruce. Sekera se vznesla nad hlavou macechy a dopadla s brutální silou. Krev a výkřiky zaplnily pokoj, ale Elsie neslyšela nic kromě svého vlastního dechu.

Následně se vydala za svým otcem, jehož spánek byl neklidný vlivem nemoci a strachem. Vstoupila do jeho pokoje a stejně jako předtím, bez váhání, udeřila. Otec, zasažený a zmatený, se snažil bránit, ale byl příliš slabý. Jeho poslední pohled byl upřený na tvář své dcery, plný žalu a zrady.

Anna, vzbuzená křikem, vyběhla ze svého pokoje, jen aby se setkala s děsivou scénou. V jejich domě byla smrt a její sestra byla jejím strůjcem. „Elsie, proč?“ vykřikla, ale Elsie již nebyla sama sebou.

Nyní stála před Annou, její ruce a šaty pokryté krví jejich rodičů. Anna, plná strachu, ale s láskou v srdci ke své sestře , se pokusila Elsie zastavit, ale bylo to marné. Elsie, v záchvatu démonického vzteku, zvedla sekeru a…

Elsie se probudila. Byla ve svém pokoji, slunce svítilo skrze závěsy. Všechno bylo tak tiché. „To musel být jen sen,“ šeptala si. S úlevou vstala a sešla dolů do salonu na snídani.

Ale když vstoupila do salonu, její srdce se zastavilo. Scéna před ní byla hororová – její rodina seděla u stolu, ale byli mrtví, jejich těla bez života a oči skleněné. A u stolu seděl pan Blackwood a služebná Tess, oba se bláznivě smáli.

„Vítej, Elsie,“ řekl Blackwood s děsivým úsměvem. „Vidíš, co jsi udělala? To je cena tvého paktu.“

Elsie, zasažená šokem a hrůzou, ustoupila. „To není možné,“ zašeptala, ale hluboko v srdci věděla, že to je pravda. Uzavřela pakt s démonem a teď musela čelit důsledkům.