Opuštěný hřbitov za soumraku v mlze
Domů » Bohnický hřbitov

Bohnický hřbitov

Začít poslouchat

V 6. epizodě se ponoříme do tajemství Bohnického Hřbitova, známého také jako hřbitov bláznů, ležícího v temném srdci Prahy. 🕵️

👻 Co objevíte?

Pohnuté příběhy zapomenutých duší, pohřbených hluboko pod zemí.

Tajemství satanistických rituálů a nevysvětlitelných jevů.

Odkazy na neslýchané události a legendy, které obklopují toto tajemné místo.

🎧 Naslouchejte, pokud se odvážíte! Otevřete dveře do světa, kde realita splývá s paranormálním, a odhalte skrytá tajemství Bohnického hřbitova.

Šeptající Stíny Bohnického Hřbitova

Byl podzim a do Prahy přijela parta studentů archeologie z různých koutů světa. Byli tu na stáži a dostali jedinečnou příležitost. Povolení k vykopávkám na Bohnickém hřbitově. To byl zážitek , který se nenabízel často. Pavel, charismatický vedoucí týmu, vysvětlil, že místo má tuhou historii, plnou nepochopených smrtí a zapomenutých životů. „Máme možnost rozptýlit stíny minulosti,“ řekl s vážnou tváří.

První den na hřbitově byl však naprosto romantický. Ve vzduchu visela vůně země, podzimní slunce hřálo a studenti si užívali své téměř bezstarostné mládí, zatímco připravovali svůj vykopávkový areál. Nicméně našli i staré hroby s téměř nečitelnými nápisy, ale nikdo neměl pocit, že by tu bylo něco nepřirozeného. To se však mělo brzo změnit.

Když Denisa, talentovaná studentka archeologie z Ukrajiny, narazila na kovovou schránku podivně umístěnou mezi dvěma hroby, všichni se seběhli, aby viděli, co to je. Schránka byla pečlivě zapečetěná a zdobená symboly, které nikdo nepoznal. Byly to jakési runy nebo možná něco staršího. Když Pavel konečně rozbil pečeť a otevřel schránku, uvnitř našli starý pergamen a malý, hrůzu nahánějící amulet. Symboly na pergameny se shodovaly s těmi na schránce.

„Ale tohle není nic z tohoto regionu,“ namítl Andreas, student z Německa. „Vypadá to spíš jako něco z Mezopotámie nebo možná dokonce z Indického subkontinentu.“

Právě v tu chvíli všichni zaznamenali první podivnost. Sotva Andreas dokončil svou větu, rozlehly se na celém hřbitově šepoty. Bylo to, jako by vítr a stromy mluvily nějakým nepochopitelným jazykem. Všichni instinktivně ztichli a pohlédli jeden na druhého.

Ok tak tohle není normální,“ zamumlal Pavel.

Ten večer se tým vrátil do svého ubytování v nedaleké budově, která kdysi patřila k psychiatrické nemocnici. Noc byla napjatá. Denisa, která první objevila schránku, hlásila, že slyší ve svém pokoji šepot . Andreas byl probuzen náhlým pocitem, jako by mu někdo svíral hrdlo. Pavel se hned další ráno rozhodl konzultovat nález se starším kolegou z univerzity.

„Neotvírejte nic, co nepoznáte, Pavle,“ řekl mu profesor Ondřej, specialista na paranormální jevy. „Některá místa jsou tunely mezi světy. Jste si jisti, že jste neotevřeli bránu k něčemu, co by tu být nemělo?“

Tento rozhovor v něm zanechal nepříjemný pocit. Vrátil se na hřbitov s plánem, jak schránku znovu zapečetit a vrátit na místo, kde ji našli. Bylo už pozdě odpoledne a světlo pomalu mizelo. Když došli k místu, kde měla být schránka pohřbena, našli pouze prázdnu díru. Schránka byla pryč.

Zbytek týmu byl nyní ve stavu historie. V tu chvíli se jim na obrazovkách mobilních telefonů zobrazily náhodné zprávy se symboly, které byly na schránce . Někdo nebo něco s nimi komunikovalo. Andreas, který jak se zdálo byl ovlivněn událostmi nejvíc, začal hovořit jazykem, kterému nikdo nerozuměl. Tvrdil, že slyší hlasy, které mu říkají, jak uzavřít bránu mezi světy. Nikdo mu však nevěřil, dokud nevytáhl náčrt symbolu, který musí být nakreslen kolem původního místa, kde byla schránka nalezena.

S obavami, ale bez lepšího plánu, tým spěchal, aby symbol nakreslil. Andreas se postavil do středu kruhu a začal opakovat slova, slyšel od hlasů. V tu chvíli se ozval nepříjemný zvuk, amulet se objevil v Andreasových rukách a schránka se vrátila do země na své místo. Zdálo se, že hrozba byla odvrácena, ale nikdo už nikdy nemluvil o tom, co se stalo.

Týden po těchto událostech přišla zpráva, že Andreas zmizel ze svého bytu v Německu. Dva dny po jeho zmizení obdržel Pavel dopis ve kterém byla jen fotografie amulete a zpráva :“Nikdy nebudeme svobodní“.

Na Bohnickém hřbitově se nyní ozývá jen šepot větru. Ale ti, kteří vědí, co se tam stalo, nikdy nezapomenou na stíny minulosti, které na krátko vstoupily do jejich světa. A nikdy se nepřestanou ptát, zda brána mezi světy zůstává navždy zapečetěná.